• Rapportryerbeweging
  draers van die boodskap
  Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.
 • Vir die minder bevoorregte kinders
  Elke dag bring ons hoop aan baie kinders in Suid-Afrika
  as 'n teken van God se onvoorwaardelike liefde.
 • Ondersteun ons Monumente
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!

Donasies

Maak 'n donasie.

meer inligting

Skenkings

Maak 'n skenking.

meer inligting

Borge

Borg 'n projek.

meer inligting

Word 'n lid

Raak betrokke.

meer inligting

Ons is die draers van die boodskap wêreldwyd.

Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Bybelvasvra

Die Nasionale Bybelvasvra fokus op die bevordering van Bybelkennis by laerskoolkinders.


Lees meer

Die Ouboet-Projek

Fokus op die bemagtiging van laerskoolkinders wat die teenwoordigheid van ‘n toegewyde vaderfiguur moet ontbeer.

Lees meer

Geskiedenis

Fokus op die bewaring en instandhouding van gedenkwaardighede vir die huidige en opvolgende geslagte.

Lees meer

Landsberaad 2022 wenners

 • 11
 • Mar

Rapportryers Landsberaad 2022

 • Vrydag om 18:00PM
 • Rustenburg

Rapportryers Landsberaad 2022

Borge

GETUIENISSE

Belangrike nuus van projekte landswyd.

Knapsak nuus

Die hoogste toekenning van die Rapportryerbeweging is plegtig deur President Johan Roos oorhandig aan dr Danie Langner.

Lees meer

Mag dit vir elke Rapportryer en vriend vervullend verloop onder die seënende Hand van ons Skepper en Onderhouer.

Lees meer

Landsberaad 2022, Datum: 11-13 Maart 2022, Plek: Manor Hills Gastehuis(Rustenburg), Tema: Ons vir jou Suid-Afrika.

Lees meer