• Rapportryerbeweging
  draers van die boodskap
  Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.
 • Vir die minder bevoorregte kinders
  Elke dag bring ons hoop aan baie kinders in Suid-Afrika
  as 'n teken van God se onvoorwaardelike liefde.
 • Ondersteun ons Monumente
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!

Donasies

Maak 'n donasie.

meer inligting

Skenkings

Maak 'n skenking.

meer inligting

Borge

Borg 'n projek.

meer inligting

Word 'n lid

Raak betrokke.

meer inligting

Ons is die draers van die boodskap wêreldwyd.

Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Afriforum se skitterende alternatief tot Suid-Afrika se sukkelende, mislukkende toestand tans
FEDERALISME


Rapportryerbeweging

Die Rapportryerbeweging (RRB) neem met dank en waardering kennis van Afriforum se praktiese en sinvolle oplossings vir Suid-Afrika se baie probleme.

Weereens slaag Afriforum daarin om op 'n heel haalbare wyse, probleme in ons land aan te spreek en met werkbare voorstelle vorendag te kom om die toestand, tans in ons land, nie net te veroordeel nie, maar werklike positiewe voorstelle aan die hand te doen oor hoe ons almal kan saamwerk om die situasie tot almal se voordeel te verbeter.

Die Sewebeen-federale toekomsplan is uitstekend saamgestel en vind by die RRB baie groot byval.

Suid-Afrika is beslis ook ons tuiste, ondanks alles is, en bly ons lief en trots op ons land. Die RRB verval, net soos Afriforum en die Solidariteitbeweging, beslis nie in moedeloosheid nie.

Derhalwe is dit die RRB se wens en doelwit om graag saam te werk om van Suid-Afrika 'n land te maak waar ons gelukkig, voorspoedig en in vrede saam met almal kan leef en werk, asook om wedersyds erkenning en respek tussen al die kultuurgemeenskappe in ons pragtige land te bevorder.

Net so sal die naam van die Afrikaanse Taalmonument ook bly.

Johan Roos
President – Rapportryerbeweging

Nuwe generasie Rapportryers dra nog die boodskap - Maroela Media

 • 31
 • Jul

Nuwe generasie Rapportryers dra nog die boodskap

 • 31 Julie 2022
 • Maroela Media

Vir Afrikaanssprekende Christene met 'n liefde vir die Afrikaanse taal en die Afrikanerkultuur is daar 'n tuiste: Die Rapportryerbeweging.

DIE AFRIKAANSE TAALMONUMENT

Die Rapportryerbeweging (RRB) het kennis geneem van minister Nathi Mthethwa se voorneme om die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl se naam te verander. Ons het ook met dank en waardering kennis geneem van baie organisasies en individue wat hul totale teenkanting teen die naamsverandering uitgespreek het.Die RRB wil dit duidelik en onomwonde stel dat ons genoeg gehad het van die regering wat Afrikaans, en alles wat daarmee gepaard gaan, af te takel en in die grond in te vertrap. Genoeg is nou genoeg.

Gedurende die vorige boekjaar het die regering R97 miljoen aan Freedom Park oorhandig. Daarteenoor het die Voortrekkermonument geen bydrae van die regering ontvang nie.

Die Tienpuntplan vir erfenisbewaring, wat pas deur Flip Buys van Solidariteit daargestel is, sien die RRB as 'n werkbare oplossing. Met die uitsprake en houding van die regering en sy ampsdraers, is daar ongelukkig in Suid-Afrika geen ander weg om te volg indien die regering enigsins daarna streef om vrede en voorspoed te bewerkstellig nie.

Die RRB wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om 'n baie ernstige beroep op die president, mnr. Cyril Ramaphosa, te doen om alle ANC-ministers en ampsdraers te versoek om die geskiedenis en agtergrond daarvan te bestudeer vóórdat hulle belaglike uitsprake lewer wat totaal van die waarheid ontbloot is. Dit doen niemand goed nie, en stel ons land wêrelwyd in 'n baie swak lig.

Die regering van die dag moet verseker daarvan wees dat ons as Afrikaners hier aan die suidpunt van Afrika is om te bly. Daaroor moet asseblief geen twyfel bestaan nie.

Net so sal die naam van die Afrikaanse Taalmonument ook bly.

Rapportryergroete

Johan Roos
President – Rapportryerbeweging

Bybelvasvra

Die Nasionale Bybelvasvra fokus op die bevordering van Bybelkennis by laerskoolkinders.


Lees meer

Die Ouboet-Projek

Fokus op die bemagtiging van laerskoolkinders wat die teenwoordigheid van ‘n toegewyde vaderfiguur moet ontbeer.

Lees meer

Geskiedenis

Fokus op die bewaring en instandhouding van gedenkwaardighede vir die huidige en opvolgende geslagte.

Lees meer

Landsberaad 2022 wenners

 • 11
 • Mar

Rapportryers Landsberaad 2022

 • Vrydag om 18:00PM
 • Rustenburg

Rapportryers Landsberaad 2022

Borge

GETUIENISSE

Belangrike nuus van projekte landswyd.

Knapsak nuus

Tydens die inwyding van die Voortrekkermonument In 1949 is groeteboodskappe van regoor die land na Pretoria te gestuur…

Lees meer

Die hoogste toekenning van die Rapportryerbeweging is plegtig deur President Johan Roos oorhandig aan dr Danie Langner.

Lees meer

Mag dit vir elke Rapportryer en vriend vervullend verloop onder die seënende Hand van ons Skepper en Onderhouer.

Lees meer