Bethlehem Korps

Bethlehem

Bethlehem korps

Die korps is gestig in 1959 en is een van die oudste bestaande korpse in die land.

Die lede van die korps is ‘n mengsel van jeug en ervaring en elke lid word die ruimte gegun om sy stempel af te druk binne die raamwerk van die RRB se doelstellings.

Die hoofoogmerk van die korps is om die Afrikaanse taal en kultuur passievol te handhaaf en te bevorder op ‘n aansteeklike wyse wat dit ook vir jong Afrikaners ‘n kulturele tuiste sal maak. Die aksies van die korps is gerig op die plaaslike gemeenskap met spesiale fokus op die jeug. Onder andere:

 • • Die Bybelvasvra vir laerskoolleerders bemagtig hulle om die Bybel intensief te bestudeer en te memoriseer en ook spanwerk en dissipline.

 • • Die Ouboet-projek om laerskool seuntjies (en dogters!) wat die teenwoordigheid van ‘n vaderfiguur ontbeer te bemagtig met karakterversterkende belewenisse (Christelike waardes, manlike verantwoordelikheid, kleilatgooi, kettieskiet, skyfskiet, boeresport, kosmaak, tafeletiket, ens.)

 • • Die Pro-Afrikaanskompetisie gee erkenning aan hoërskoolleerders wat ‘n besondere bydrae gelewer het gedurende hulle skoolloopbaan om Afrikaans te bevorder (suiwer taalgebruik, projekte, invloed op groepe, ambassadeurskap, geskrewe werk, Afrikaans Ekspo, debat en redenaars, lid van Afrikaner-organisasies, prestasie in Afrikaans as skoolvak)

 • • Samewerking met ander organisasies (Voortrekkers, ATKV, Afriforum, FAK, Volkspelebeweging, Museum, skole en kerke)

 • • Erkenning aan sakeondernemings wat gelykberegtiging verleen aan Afrikaans.

Kontakbesonderhede:

 • Voorsitter

  Ben Jacobs
  0798874131
  ben@quafin.co.za

 • Sekretaris

  Danie Eichstädt
  0823362353
  danieeic@absamail.co.za

Kontak ons: