Riebeeckstad Korps

Riebeeckstad

Riebeeckstad korps

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse
Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Kontakbesonderhede:

 • Voorsitter

  Louw Reynierse
  0825651155
  lreynierse@um.co.za

 • Sekretaris

  Frank Korb
  0763127581
  frankkorb@mweb.co.za

 • Penningmeester

  Piet Human
  0825654202
  phuman@internext.co.za

Kontak ons: