Caledon Korps

Caledon

Caledon korps

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse
Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Kontakbesonderhede:

 • Voorsitter

  Charles Muller
  0836915631
  electronicsinc.telkomsa.net

 • Sekretaris

  Wessel Swart
  0724328971
  wessel_swart@hotmail.com

 • Penningmeester

  Lean de Wet
  0845563178
  ldewet@rolagrp.co.za

Kontak ons: