Wellington Korps

Wellington

Wellington korps

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse
Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Kontakbesonderhede:

 • Johan Swanepoel
  0781591959
  johan@vagabondpromo.co.za

 • Voorsitter

  Willem Liebenberg
  0795019321
  safety@mbaboland.org.za

 • Sekretaris

  Hentas Kotzé
  0674055030
  hentas@officeaction.co.za

Kontak ons: