Pretoria Korps

Pretoria

Pretoria korps

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse
Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Kontakbesonderhede:

 • Voorsitter

  Liahne Jooste
  0825765353
  liahne@cimlubriquel.com

 • Sekretaris

  Lillian Sunkel
  0715609188
  finance@sensecore.co.za

 • Penningmeester

  Heidi de Kock
  0824560425
  heidi@eishcream.co.za

Kontak ons: