Pretoria Korps

Pretoria

Pretoria korps

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse
Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Kontakbesonderhede:

 • Voorsitter

  Cilliers de Kock
  0828268844
  cdkock@csgfoods.co.za

 • Sekretaris

  WL Roos
  0865006296
  willieroos@gmail.com

 • Penningmeester

  Pieter Smit
  0603241151
  pieter@earthcon.co.za

Kontak ons: