Knapsak 28

November 2018

Geagte Rapportryers en vriende

BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT

Met hierdie laaste uitgawe van die Knapsak in 2018 wil ek graag alle RRB-lede en vriende ʼn aangename rustydjie en geseënde Christusfees toewens. Mag die energie wat julle in 2018 ingesit het om ʼn verskil te maak, julle vervul met voldoening en as basis dien vir nuwe hoogtepunte in 2019.

BYBELVASVRA

Met die oog op die veertigste bestaansjaar van die Bybelvasvra in 2019 het die projekspan, Ruurd van der Wal en Hennie Schmidt, deeglik beplan en is dit die res van ons se verantwoordelikheid om te help met die finansiering daarvan. Gewaardeerde borge van die verlede is nie meer bereid om die hand in die sak te steek nie en dit noop ons in die RRB om self verantwoordelikheid te neem vir hierdie breinkind van die RRB.

Om gelyk te breek word ʼn geraamde R168 600 benodig waarvan R91 200 moet kom van skenkings van korpse en elders.

Beloftes ten bedrae van R35 900 is tot dusver ontvang: Jakaranda-korps – R9 500; Newcastle-korps – R15 000; Boekenhout-korps – R10 000; Magaliesburg-korps – R1 400.

Al bogenoemde beloofde bydraes is reeds ontvang tesame met ʼn individuele skenking van R1 000 deur Jan Fourie van Bloemfontein Oranje. Hy was destyds met die ontstaan van die Bybelvasvra ʼn Junior Rapportryer en aktief by die projek betrokke.

Die bedrag wat nog benodig word om aanstaande jaar se geskiedkundige mylpaal suksesvol te laat afloop is dus R54 300. Dit kan behaal word indien die ander korpse elkeen R4 200 bewillig!

BYBELVASVRA-BAROMETER

Knap2801

DIE STRUWIG/GERMISHUISEN KANKERNAVORSINGSTRUST

Hierdie trust het tot stand gekom toe die FAK en die Volksang- en Volkspelebeweging afstand gedoen het van hul belang in die PC Struwig Testamentêre trust. Daar is tydens die pas-afgelope Landsberaad met ʼn insiggewende verslag kennis geneem van die uitnemende werk wat deur die Trust gedoen word.

Ludi Schulze, voormalige President van die RRB, is tans voorsitter van die trust.

DIE VOORTREKKERS

Lees gerus hierdie aangrypende en inspirerende waarneming van die Hoofleier van die Voortrekkerbeweging:

Die prys van ’n Voortrekkerbaadjie

Ek was bevoorreg om die afgelope tyd ’n hele paar graad 7-Penkoppe en Drawwertjies geluk te wens met hulle Voorslagtoekenning. By elke geleentheid is hulle Voortrekkerbaadjies met die rye kentekens wat hulle so trots dra opvallend. Dit het my laat wonder wat kos ’n Voortrekkerbaadjie vir ouers as hulle kind van graad 1 tot graad 7 ’n Voortrekker is?

Indien ’n pa vandag ’n Voortrekkerbaadjie saam met al die kentekens moes koop vir ma om voor die Voorslagtoetsing vas te werk, sal dit hom presies R500 uit die sak jaag.

Dit word bereken op:
Erkenningsbaadjie R180
Voortrekkerwapen R18
Gebiedswapen R13
Drawwertjie- en/of Penkop-kenteken R12
ABC R11
Naamlint R7
Spankenteken R7
3 x Klokkies @R7 elk R21
2 x Voorjukke @ R7 elk R14
7 x Graadwiele @ R7 elk R49
Dagbreekgraadwiel R7
23 PD-spesialisasies @ R7 elk = R161

(Die feit dat ’n snelgroeiende laerskoolkind gemiddeld 3x baadjies van graad 1 tot 7 koop, word nie ingereken nie.)

Voortrekkerouers weet dit is glad nie die volle finansiële prentjie nie.

Saam met ’n Voortrekkerbaadjie word ’n Voortrekkerhempie, denim en tekkies gedra, konserwatief oor 7 jaar bereken op R1500.

Om Voorslag te kan doen, moet ’n kind ook ’n paar gebiedskampe bywoon. ’n Gemiddeld van 5 Gebiedskampe met ’n gemiddelde kampkoste van R700 p.j. word bereken op R3500 vir 5 jaar.

Indien die Voortrekker 5 kentekens op spesiale kentekendae gedoen het, sou die koste konserwatief bereken R1500 oor 7 jaar beloop het.

Die ander 16 kentekens sou die kind moes doen op ekstra gebiedskampe, nog kentekendae of in spanverband. Dit word bereken op R6000 oor 7 jaar.

Een kommandokamp per jaar bereken oor sewe jaar teen R300 per kamp beloop R2 100.

Die jaarlikse ledegeld van Graad 1-7 beloop R4200 uitgewerk op R600 per jaar of R50 per maand.

Dit is ’n totaal van R17 200.

Dit is steeds nie die volle finansiële prentjie nie.

Petrol word konserwatief bereken op R600 per tenk (teen 1985 se petrolprys). Ouers ry gemiddeld 3 tenks per jaar uit vir Voortrekkeraktiwiteite. Dit werk uit op R1800 p.j. × 7= R12 600 se Voortrekkerpetrol vanaf graad 1-7.

Diverse uitgawes soos bykomende benodigdhede vir kentekens, inlywings, spankampe, voorbereiding vir Voorslagproses, snoepie, en as jy pakkies fudge koop vir R20 by Voriemôl wanneer jy kentekens gaan afhaal, word baie konserwatief bereken teen R500 p.j. × 7 jaar = R3 500.

Die totale uitgawe van ’n Voortrekkerbaadjie oor sewe jaar beloop R33 300.

Die INKOMSTE word kwalitatief bereken deur:
Die aanleer en bevestiging van konsekwente Christelike waardes.
’n Veelvoud van lekker kampstories en ervaring.
Vriendskap en samesyn.
Pret en avontuur.
Karakterontwikkeling.
Selfvertroue.
Aanvaar verantwoordelikheid.
Liefde vir taal, kultuur en erfenis.
Trots.
Selfrespek en respek vir ander.
Selfdoenvaardighede.
Leierskapsontwikkeling deur KAN-ervarings (Kultuur + Avontuur + Natuur = KAN)
Kennis van Afrikanergeskiedenis, erfenis en helde.
Bereik van doelwitte deur spanwerk.
Verskil in gemeenskap deur positiewe diensbaarheidsprojekte.
Weerbaarheid.
Erfenisbewaring.
Kampvure.
Koffie onder die sterre.
’n Gebalanseerde lewensuitkyk.
Toekomshoop.

Die WINS van ’n Voortrekkerbaadjie lê in geluk. Feitlik elke kamp en spanfoto is ’n getuigskrif van gelukkige kinders. As ons kinders gelukkig is, is Die Voortrekkers gelukkig. Die Voortrekkers is sonder twyfel ’n gelukkige beweging. Geen geld op aarde kan die waarde van geluk bereken nie.

Baie dankie aan die letterlik duisende Voortrekkerouers en volwasse lede vir julle kosbare en onmeetbare toekomsbelegging in die lewe van ons kinders.

Danie Langner

KORPSNUUS

Pretoria Jakaranda:

Hier is ʼn paar foto’s om bewys te lewer van die korps se uiters suksesvolle gholfdag.

Knap2802 Knap2803
Knap2804 Knap2805

Kyk net die pryse!
Die geleentheid is ook treffend benut om projekte van die RRB bekend te stel met Jakkie Louw as gaskunstenaar

Newcastle:

Hierdie korps het eweneens ʼn suksesvolle gholfdag aangebied, maar was so besig dat aksiefoto’s agterweë gebly het. Jakaranda-korps se voorsitter, Henk Kraaij, en ondervoorsitter, Cilliers de Kock, het ook deelgeneem om hulle steun te betuig. Klaarblyklik was hulle gholf nie watwonders nie, maar die genot van die spel is duidelik op hulle gesigte te sien! By gebrek aan ʼn prys, het hulle maar ʼn slaaibak gegryp om daarmee as “trofee” te poseer!

Knap2806 Knap2807

Al gehoor van ʼn “Gholfkanon”? Wel, dit is ʼn toestel van Jakaranda-korps Waarmee na ʼn teiken op die gholfbaan geskiet word om ʼn prys van R75 000! Elmar Stoop van Newcastle-korps probeer hier sy vaardigheid.Ongelukkig het  niemand die kol getref nie!

Bethlehem:

Die korps onderneem elke jaar ʼn uitstappie na geskiedkundige plekke.

Knap2808

Op pad na Sarel Cilliers se plaas, Doornkloof, het die korps die plek besoek waar die Yeomanry-slag tydens die Anglo-Boereoorlog plaasgevind het. Ds. Dawie Kriel, korpsprojekleier – gedenkwaardighede, verstrek die inligting oor die slag aan die groep. In die agtergrond is die murasie van die plaasgebou wat die Ierse berede groep hulle hoofkwartier gemaak het.

Knap2809

“Luukse” besigtigingstoer deur die groep op die plaas van Voortrekkerleier, Sarel Cilliers naby Kroonstad.

Doornkloof is destyds op aandrang van President Blackie Swart deur die Voortrekkerbeweging aangekoop en is tans ingerig as uitstekende kampterrein vir Voortrekkers en ander groepe.

Knap2810 Knap2811

Stand- en borsbeeld van oud-Staatspresident C.R. Swart hervestig op Doornkloof waar die waardigheid van sy nagedagtenis sonder aanvegting gehuldig kan word.

Knap2812

Borsbeeld van Sarel Cilliers se getroue Zoeloe-agterryer, Izak

Ouboet-naweek

Knap2813 Knap2814

Ongunstige weer het die groep binnenshuis gedwing

Projekleier, Hugo Smit, wys hoe ketties gemaak word

Knap2815 Knap2816

Alles was nie net pret en plesier nie!

Rugby kan ook op ʼn tafel gespeel word!

Knap2817 Knap2818

Kinderpret: Om met vuur te speel!

 

Meer as een manier om met  ʼn windbuks skyf te skiet! 
Voorsitter, Hennie Venter

Knap2819 Knap2820

           Na besoek aan die plaasdam . Die skoene het in die modder agtergebly!.

          ʼn Sertifikaat en geskenkie aan elkeen

Bloemfontein Oranje

Agt kultuurorganisasies het Donderdagaand 6 September 2018 aan die Oranje Rapportryerskorps van Bloemfontein se 25ste agtereenvolgende Vasvra-kompetisie onder leiding van Jan Lambrechts, tans die langslewende Rapportryer in die land, deelgeneem. Deelnemers het bestaan uit spanne van vier van die Ou Presidensie Historiese Vereniging, AfriForum Jeug, Die Vryburgers, Staatmaker Voortrekkerkommando, Van Riebeeck-volkspelelaer, Goedgenoeg-volkspelelaer, Die Dameskring en die Oranje Rapportryerskorps. Die spanne het nie-bederfbare blikkieskos saamgebring wat aan Vrystaat Versorging in Aksie geskenk is.

Vrae soos Jack Parow se regte naam, wat die stad in die wêreld met die meeste inwoners is, en wat die naam is van die tienjarige meisie wat van Robbeneiland tot in Kaapstad geswem het, het deelnemers behoorlik laat kopkrap. Vrae is ook gevra uit die Bybelboek Exodus, oor bekende sportlui en politici, monumente en geboue, en algemene kennis. Die Dameskring se Heuwelsig-tak het vanjaar vir die tweede agtereenvolgende keer met die louere weggestap.  

Knap2821 Knap2822

    Jan Lambrechts besig met die stel van vrae aan die span Van Die Dameskring (regs) en dié van AfriForum Jeug (links) tydens een van die uitdunrondtes onder die wakende oog van die tellinghouer, Rapportryer Marius Heydenrich (links agter).

Jan Lambrechts, voor in die middel, saam met verteenwoordigers van die agt Bloemfonteinse Afrikanerkultuurorganisasies wat aan vanjaar se Vasvra-kompetisie deelgeneem het.

Caledon

Die korps is intensief betrokke, onder andere, om plaaslike skoolaktiwiteite te ondersteun. Sonder Caledon-korps sal hierdie gemeenskap voorwaar ʼn GROOT leemte moet vul!

Knap2823 Knap2824

Hoërskool Overberg: Tjommie Roux oorhandig pryse onderskeidelik aan Litje Roux (Beste vordering in 

Afrikaans as eerste taal)  en Ponsho Nakim (Beste vordering in Afrikaans as tweede taal).

Knap2825

Laerskool Overberg: Skenking van R5 000 vir die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur. Wessel Swart, Adriaan van der Westhuizen, Vlam Matthee, Willie Theunissen, JC Fourie.

 Knap2826

Hoërskool Overberg – Skoolkoerant redaksie: R5 000 vir die jaarlikse glansuitgawe

Knap2827 Knap2828

Die voorblad en bladsy 1 van die skoolkoerant

 

Rapportryergroete!

Danie Eichstädt

Sekretaris

Last modified on Friday, 21 December 2018 19:47
More in this category: « Knapsak 29 Knapsak 27 »