Knapsak 30

Mei 2019

Geagte Rapportryers en vriende

INLEIDING    

Al gedink watter invloed my en jou projektering van gesindheid, ingesteldheid en passie (of gebrek daaraan!) op ander - en veral die jonger geslag het?

Toe ek ʼn jongman was, het ek altyd waargeneem hoe ouer mense optree. Ek het vir myself bepaal watter eienskappe wat hulle vertoon wil ek graag vir myself toe-eien en waarmee wil ek niks te doen hê nie. Ek glo elkeen van ons het soortgelyke lewenservarings gehad.

As Christen-Afrikaners met meerdere ervaring in suksesse en teleurstellings in die uitlewing van ons Afrikanerskap en verantwoordelike bydrae in die samelewing, het ons die dure bykomende plig om rolmodelle en mentors vir die jeug te wees wat toenemend soek na ankers om hulle unieke identiteit te definieer en te handhaaf. Ons moet ons eie frustrasies van werksdruk, groepsdruk, kwesbaarheid, middelmatigheid, onsekerheid, slagofferskap, ontmagtiging en ontneming verwerk en te bowe kom sodat ons nie met ons eie ankerloosheid en negatiwiteit bydra tot die frustrasie van die jeug wat op soek is na vaste ankers nie.

Onlangs het die RRB ʼn jong lid met baie potensiaal verloor omdat hy nie meer die frustrasie van swak samewerking, gebrek aan wedersydse ondersteuning en motivering om planne ten uitvoer te bring, kon verduur nie.

Mag ek nooit aandadig daaraan wees om ʼn jong Afrikaner se geloof in sy/haar mede-Afrikaners en eie identiteit só te skaad dat dit permanente letsels nalaat van afsydigheid, onbetrokkenheid en wrewel nie! Dit is aansteeklik!!

Afrikaner,  doen dus deeglik selfondersoek om vas te stel of jy nie dalk hierdie kwaal onder lede het nie en ruk dit uit jou karaktersamestelling uit! Dit is bepalend vir ons oorlewing!!

Bybelvasvra40

BYBELVASVRA-BAROMETER VIR 2019

Knap3001

Die uitdaging soos gestel in Knapsak 28 word maar weer herhaal, naamlik dat elke korps wat nog nie ʼn bydrae gemaak het nie, R4 200 probeer bewillig om van hierdie 40e bestaansjaar ʼn suksesvolle fees te maak.

Die volgende verdere bydraes is sedert Knapsak 29 met GROOT waardering ontvang:

Boekenhout-korps (R10 000), Klerksdorp-korps (4 000), Bethlehem-korps (R4 200), Riebeeckstad Koppie-Alleen-korps (R1 000), Hoofkantoorlid Danie Hoffman - Krugersdorp (R500).  Totaal R19 700

Graaff-Reinet Spandau-korps en Bloemfontein Oranje-korps het elkeen  R4 200 beloof.

Die korpse wat reeds ʼn bydrae of belofte gemaak het daag Grahamstad-, King Williamstown-, Ugie/Maclear- en Wellington-korpse uit om ook hulle kant te bring!

Ons kort nog net R12 200 om die doelwit vir Bybelvasvra-2019 te behaal.

KORPSNUUS

Kimberley Danie Theron

Hierdie korps het na jare weer herleef!  Die herstigting het plaasgevind op Donderdag,  2 Mei 2019 onder leiding van President Johan Roos.

Knap3002

Die President hou die instellingsformulier aan stigterslede voor. Op die voorgrond stigterslid Basie Jahnig

Knap3003

 Die RRB sekretaris steek die knopie aan vir stigterslid John Roderick

Knap3004

Stigterslid Marius Nagel Jnr, Voorsitter Marius Nagel Snr,  Johan Roos en Danie Eichstädt

Knap3005

Ontspanning na die stigtingseremonie: Danie Odendaal, Johan Roos, Danie Eichstädt, Marius Nagel Snr en Jnr

Vereeniging Rapportryerskorps se Ouboet-projek deelname deur ons DapperKnaap-naweek 29- 31 Maart 2019

Daar was 29 van hulle. Ware Dapperknape in murg en been. Aan die oewer van die Vaalrivier, op Ouboet Marius Fourie se plaas, het hierdie vyfde DapperKnaap-naweek van die Vereeniging Rapportryerskorps onvergeetlike en lewensveranderende indrukke op vele harte gelaat…

So iets val nie sommer uit die lug nie. Dit verg maande se intense beplanning en organisering, tyd en opoffering. Met ‘n eindresultaat wat almal in verwonderende ekstase gelaat het!

Die seuns is selektief deur skoolhoofde in die Vaaldriehoek geïdentifiseer waarna die ouers persoonlik deur korpslede besoek is. Om as DapperKnaap te kwalifiseer, moet elkeen ‘n gebrekkige of afwesige vaderfiguur hê – en dit is mos die eintlike rede vir hierdie Naweek-van-DapperKnape.

Die DapperKnape is touwys gemaak met van die lekker dinge wat pa’s gewoonlik met hul jong seuns doen soos kleilatgooi. Hulle het op hul mae by die rivier gaan lê om die perfekte sagte klam klei vir hierdie kleilatte te bekom, te brei en te vorm sodat die kleilatgooi-kompetisie kon begin. Nodeloos om te sê dat die outjies wat die kuns bemeester het, met elke ‘af’ tydjie ‘meesterlik’ hulself gate uit geniet het.

Daar is ‘n skaap geslag waarna die inwendige organe ook uitgewys en bespreek is. Vir ontbyt is die lewer en niertjies koninklik opgedis en saam met mieliepap geëet. Van eet gepraat – daar is die naweek vir jou geëet … Die allerbeste en lekkerste. Genoeg en eg DapperKnaap-super-smaaklik.

Die nabygeleë vliegveld is besoek en almal kon kyk hoe valskermspronge uitgevoer en die valskerms sorgvuldig opgevou word. Groot masjinerie soos ‘n groot Laaigraaf en sy kleiner boetie asook ‘n allemintige hoë hyskraan is deur die DapperKnape eiehandig beproef. ‘n Dieselenjin se werking is ook prakties gedemonstreer.

Nagmarse, skyfskiet, haelgeweer-kleiduifskiet, sterre-uitwys, stokbroodbraai, natuurkennis-uitstappies, om maar ‘n paar van die aktiwiteite te noem. Daar is ook aandag aan die geestelike aspek gegee asook vele motiveringspraatjies waaruit die DapperKnape hul eie probleemareas kon salf.

Die seuns is veilig by hul ouerhuise terugbesorg en ons sien klaar uit na DapperKnaap-2020!

 

Knap3006

Godsdiens            

Knap3007

 Skyfskiet

Knap3008

Kleiduifskiet

Knap3009

Dit is hoe ʼn masjien werk!

Knap3010

Skaapslag!

Knap3011 

Stokbrood:       Maak en 

Knap3012

Stokbrood eet!

Riebeeckstad Koppie-Alleen

Op 1 Mei 2019 het die korps oudergewoonte die park in Welkom waar die taalmonument en die Voortrekkermonument is, netjies gemaak. 'n Hele aantal lede het opgedaag en die oorgroeide paadjie is oopgeskoffel, gras gesny en gemors opgetel. Na afloop van die oggend se werkery is wors gebraai en het almal wat gehelp het, gesellig saam gekuier.

Knap3013 Voor die werk begin is

Knap3014

Fluks aan die gang!

Knap3015

Kyk net hoe mooi!

Bethlehem

Knap3016

  Korpsvergadering in die geskiedkundige  Riddell-gebou van die museum.  Fanie vd Walt, Eben von Well, Voorsitter Hennie Venter, Hugo Smit, Dirk Vermeulen, Bennie Bezuidenhout en Dawie Kriel (op die voorgrond)

Knap3017

Jaarlikse Jukskei-kompetisie tussen Afrikaner kultuurorganisasies.

Jongmense het ook met groot entoesiasme vir die eerste keer deelgeneem!

  Knap3018

Knap3019

Die Dameskring het vir die eerste keer deelgeneem aan die kompetisie en sommer met die intrapslag die wisseltrofee verower!

Caledon

Die provinsiale voorsitter van die Wes-Kaap, Charles Muller, is ook ʼn maniese 4X4 entoesias! Sy betrokkenheid by hierdie uitsonderlike “sportsoort” het sy netwerk van vriende oor die hele Wes-Kaap gespan. Met hierdie netwerk sal dit hom sonder twyfel in staat stel om heelwat korpse in die Wes-Kaap aan die gang te kry – vierwiel aangedrewe korpse!

Knap3020

Vreesaanjaend!!

 

Die Dameskring

Nasionale biddag vir gesinne

Die Dameskring roep gesinne op om saam te bid op Sondag 19de Mei 2019

 Knap3021

Die Dameskring van Suid-Afrika het ‘n behoefte om ‘n Nasionale biddag vir gesinne aan te kondig. Dit sal plaasvind op Sondag 19 Mei 2019.  “Gesinne is stukkend en ons glo dat as families weer saam begin bid, daar heling sal kom” – Coreen King, Dameskring President. Ons is van mening dat indien almal in Suid-Afrika saam met ons kan hande vat op hierdie dag daar ‘n groot verandering in gesinne en ook in ons land kan plaasvind.  Gemeentes en organisasies kan eie inisiatief gebruik hoe hulle dit wil doen. 

Stuur asb. foto’s saam met ‘n artikel of kort beskrywing van u inisiatief, vir plasing in ons volgende nuusbrief.

Die Dameskring

Knap3022 Dameskring

‘n Organisasie vir Afrikaanse Christenvroue

Die Dameskring inspireer en bemagtig Afrikaanse Christenvroue om as leiers en positiewe verskilmakers die Afrikaanse kultuur uit te leef, hul gemeenskap dinamies te dien en te help bou aan ons land, Suid-Afrika. 
Waak en Werk

 

Rapportryergroete! Danie Eichstäd

Last modified on Tuesday, 11 June 2019 18:55
More in this category: « Knapsak 31 Knapsak 29 »