Persverklaring: Landsberaad 2018

PERSVERKLARING

Die Rapportryerbeweging (RRB) het die naweek van 18, 19 en 20 Mei 2018 die voorreg gehad om hulle Landsberaad op die Struwig Eko-reservaat, 45 km noord van Hoedspruit, Mpumalanga, aan te bied. Die beraad was uiters geslaag, en is ook deur ‘n groot getal jong mans bygewoon.

Tydens die afsluitingsdinee is me. Cecilia Kruger, besturende direkteur van Die Voortrekkermonument en die Erfenisstigting, vereer. Sy het die Presidentstoekenning ontvang, wat die hoogste toekenning is wat die RRB oorhandig aan persone wat in besonder op kultuurgebied presteer, en 'n bydrae lewer ter bevordering van dit wat vir ons as beweging na aan die hart lê.

Die passie en entoesiasme waarmee sy haar taak verrig, gaan veral in kultuurkringe nie ongesiens verby nie. Sy het enkele jare gelede in baie moeilike omstandighede die pos van Besturende Direkteur by die Voortrekkermonument en Erfenisstigting oorgeneem. Tans is die personeel van hierdie organisasies baie gemotiveerd en gelukkig in dit wat hulle aanpak en suksesvol met groot ywer afhandel. Cecilia Kruger is werklik 'n voorbeeld vir ons almal – ‘n  voorbeeld wat verseker nagevolg kan word.

Aangesien die RRB baie bekommerd is oor die kennisvlak van die Bybel by ons jeug, wil ons in die nuwe termyn 'n groot poging aanwend om meer skole en kerke by ons  nasionale vlagskipprojek, die Bybelvasvra, betrokke te kry. Die projek word aangebied vir laerskoolleerlinge, wat daardeur nie net meer van die Bybel leer nie, maar ook die geleentheid kry om dit in spanverband te doen. In baie gevalle word die ouers ook by hul kinders se voorbereiding vir die Vasvra betrek. Meer inligting aangaande die Bybelvasvra kan  op die RRB se webblad, www.rapportryers.co.za, bekom word.

In die termyn wat op ons wag, wil die RRB graag sien dat sy lede onbeskaamd hul Afrikanerskap uitleef, en 'n voorbeeld vir andere op vele terreine stel. Ons wil ook graag ‘n hand van vriendskap aan al die ander bevolkingsgroepe in hierdie pragtige land van ons uitsteek. Ons het immers niks om oor beskaamd te staan nie.

Die RRB gaan die toekoms, met al sy uitdagings, met geloof en vertroue in ons Hemelse Vader tegemoet. Net Hy, en Hy alleen, kan weer vir ons in Suid-Afrika voorspoed en vrede bring. Aan sy liefde en genade is daar geen einde nie!

Johan Roos

President - Rapportryerbeweging