Mediaverklaring 12 April 2017

MEDIAVERKLARING – 12 APRIL 2017

Die Rapportryerbeweging (RRB)  is volgens die bepaling van sy Grondwet, ‘n nie-politiese organisasie, wat hom beywer vir die bevordering van die Christelike-Afrikanerkultuur op alle vlakke.

Een van die RRB se doelstellings is opregte vaderlandsliefde en optrede in die beste belang van Suid-Afrika. Dit is dus met weersin dat kennis geneem word van die wyse waarop die President van die RSA, mnr. Jacob Zuma, sy gesagsposisie hanteer.

Hy stel ‘n swak voorbeeld van iemand wat nie leer uit foute van die verlede nie. Inteendeel, hy herhaal sy foute tot eie voordeel en tot die voordeel van uitgesoekte volgelinge. Telkemale is dit Suid-Afrika en die oorgrote meerderheid van sy bevolking, wat ly onder sy swak en kortsigtige beplanning en optrede.

President Zuma toon geen respek vir die ampseed wat hy plegtig afgelê het nie, en is ‘n verleentheid vir Suid-Afrika met sy skandelike voorbeeld, uitsprake en optredes.

Die verklaring van Suid-Afrika tot “Rommelstatus”, dat misdaad en korrupsie die hoogte inskiet, en dat vrede en voorspoed slegs ‘n droom geword het, maak skynbaar geen indruk op hom nie.

Ondanks uitsprake van prominente lede van die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, het hierdie invloedryke gesagsliggaam klaarblyklik geen ruggraat om amptelik sterk standpunt in te neem nie. Hulle laat toe dat President Zuma hulle manipuleer, en is nie bereid om hom openlik tot orde te roep, en daardeur te verhoed dat hy Suid-Afrika verder die afgrond inbestuur nie.

Die RRB doen derhalwe ‘n ernstige en dringende beroep op President Zuma om die eerbare weg te volg, naamlik om te bedank as President van die Republiek van Suid-Afrika en homself van die politieke toneel te verwyder.