• Rapportryerbeweging
  draers van die boodskap
  Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.
 • Vir die minder bevoorregte kinders
  Elke dag bring ons hoop aan baie kinders in Suid-Afrika
  as 'n teken van God se onvoorwaardelike liefde.
 • Ondersteun ons Monumente
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!

Skenkings

Maak 'n skenking.

meer inligting

Borge

Borg 'n projek.

meer inligting

Word 'n lid

Raak betrokke.

meer inligting

Ons is die draers van die boodskap landswyd.

Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Rapportryerbeweging