RRB Landsberaad 2022

Presidentstoekenning

Foto: Johan Roos & dr Danie Langer
Die hoogste toekenning van die Rapportryerbeweging is plegtig deur President Johan Roos oorhandig aan dr Danie Langner.


Wenner - Korps van die termyn

Foto: Johan Roos & Cilliers de Kock
Beste dienslewering projek
Beste fondsinsameling projek
JAKARANDA KORPS van Pretoria


Naaswenner - Korps van die termyn

Foto: Johan Roos & Fanus Bergh
NEWCASTLE KORPS


Beste blootstellings projek

Foto: Johan Roos & Danie Theron
Danie Theron van Kimberley
Marius Nagel - In die Laer


Erkenning vir skitterende werk en diens gelewer as sekretaris en penningmeester

Foto: Johan Roos & Danie Eickstadt


Raadslid van die termyn

Foto: Johan Roos & Pieter van der Merwe


Provinsie van die termyn

Foto: Johan Roos & Henk Kraaij
Gauteng/Mpumalanga


Rapportryer van die Termyn

Foto: Johan Roos & WL Roos
Ken my herkoms