Lidmaatskap

LIDMAATSKAP

VEREISTES VIR LIDMAATSKAP:

Christenskap.

Afrikaanssprekend.

'n Liefde vir die Afrikaanse taal en die Afrikanerkultuur.

Nie lid van `n organisasie waarvan die grondwet strydig is met dié van die Rapportryerbeweging nie.

WAT BIED DIE RAPPORTRYERS?

U word ’n lid van ’n NASIONALE organisasie wat eenders dink en voel oor die visie, strewe, doelstellings en waardes van die organisasie.

LIMAATSKAP STEL U IN STAAT OM:

Sosiaal te verkeer met eendersdenkende mense en hegte bande te vorm, saamkuier en onbevange Afrikaans te kan wees.

U gedagtes en kwellings te deel met mense wat ook soos u voel en dink.

U te bevind binne ‘n struktuur wat u in staat stel om vir u medemens van waarde te wees, deur op verskeie maniere diens te lewer aan u gemeenskap.

U kan as deel van u korps kreatiewe projekte in u gemeenskap begin.

U kan meedoen aan Nasionale projekte soos die:

  • Bybelvasvra-kompetisie vir Laerskoolleerlinge.
  • Die Ouboet-projek (avontuurnaweke vir behoeftige seuns).
  • Geskiedenisuitstappies vir leerlinge. (Toesien dat die Afrikanergeskiedenis behoue bly).
  • Afrikaner-erfenisprojek. (Opspoor, noteer en bewaar van erfenisse.)
  • U kry die geleentheid om netwerke op te bou en in aanraking te kom met mede-Afrikaners uit verskillende agtergronde en beroepe.

    U het toegang tot die groter Afrikanerkultuurgemeenskap, omdat die organisasie se hoofbestuur, in samewerking met ander Afrikaanse organisasies, aktuele onderwerpe bespreek en van tyd tot tyd saamwerk aan gemeenskaplike doelwitte.

    Kontak ons