Projekte

Bybelvasvra

Die Nasionale Bybelvasvra fokus op die bevordering van Bybelkennis by laerskoolkinders.


Lees meer

Die Ouboet-Projek

Fokus op die bemagtiging van laerskoolkinders wat die teenwoordigheid van ‘n toegewyde vaderfiguur moet ontbeer.

Lees meer

Geskiedenis

Fokus op die bewaring en instandhouding van gedenkwaardighede vir die huidige en opvolgende geslagte.

Lees meer